I / ПРЕДМЕТ

Чл. 1 / Настоящите общи условия регламентират отношенията между КРИПС ООД, с ЕИК: ….. и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.krips.bg

II / ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

„НИЕ„, „КРИПС ООД„, „ДРУЖЕСТВОТО“ – означава „КРИПС“ ООД със седалище и адрес на управление:…., e-mail: krips4@abv.bg, дружество – собственик на Строителна борса „Крипс“, с адрес: ….. и на онлайн магазина на адрес www.krips.bg;
„ЗЗП“ – означава Закон за защита на потребителите;
„САЙТ“ – означава уебсайта, находящ се на адрес www.krips.bg
„АКАУНТ„, „ПРОФИЛ“ – означава акаунт регистриран на www.krips.bg
„ОНЛАЙН МАГАЗИН„, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН„– означава виртуалният магазин находящ се на адрес www.krips.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
„ПОЛЗВАТЕЛ„– означава лице ползващо функционалностите на сайта.
„КУПУВАЧ„– означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
„ПОТРЕБИТЕЛ„– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“).
„ЛИЧНИ ДАННИ„– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ„– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги („ЗПУ“).
„ОБЩИ УСЛОВИЯ„– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

III / ЦЕНИ

Чл. 2 / Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като КРИПС ООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.

Чл. 3 / Цените по потвърдени от КРИПС ООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.

Чл. 4 / Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената доставка. Дължимата цена за доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се уточнява допълнително с купувача.

Чл. 5 / Декорацията (ако има такава) не е включена в цената.

IV / РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6 / Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

Чл. 7 / В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Чл. 8 / От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница (списък с покупки). Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като „Ангро Трейд“ ООД не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.

Чл. 9 / Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

V / ПОРЪЧКИ

Чл. 10 / Поръчки могат да правят само ползватели, приели общите условия.

Чл. 11 / За да направите поръчка е необходимо да попълните и изпратите формуляра за запитване за оферта, след което наш оператор ще се свърже с Вас, за да се обработи и финализира Вашата поръчка, като се уточняват стоките, количествата, транспорт, плащания и др.

Чл. 12 / Изпращането на формуляра за запитване за оферта без да е обработен и финализиран от оператор на търговеца не означава автоматично запазване на артикула в системата ни.

VI / ПЛАЩАНЕ

Чл. 13 / Плащането се извършва само в български лева, като крайната сума на направената от вас поръчка може да бъде видяна в изпратената от търговеца проформа фактура на посочения от вас адрес на електронна поща (имейл). Крайната цена на една поръчка се оформя като сбор от цената на поръчаните продукти и цената на доставката. Ако сте изискали фактура и сте попълнили необходимите данни при поръчката, ще я получите заедно с получаването на поръчката. Пазарувайки в електронния магазин за строителни материали, когато наш оператор се свърже с Вас за обработване и финализиране на Вашата поръчка ще имате възможност за избор на предпочитан начин на плащане:

А. / На място, в магазин „КРИПС“, находящ се на адрес:……

При този начин на плащане е необходимо след като направите своята поръчка в онлайн магазина и получите проформа на посочения от Вас имейл, да я заплатите в брой или с банкова карта на място в посочения по-горе търговски обект на „КРИПС“ООД. След което стоката ще бъде доставена според избрания от Вас начин на доставка.

Б. / Наложен платеж:

Когато сте избрали плащане чрез „наложен платеж“ ще получите проформа фактура на посочения от Вас адрес на електронна поща (имейл), след което трябва да върнете потвърждение на имейл. Стоката се доставя след като операторът получи потвърждението от купувача. Чрез „наложен платеж“, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цената на стоката, цената на доставка, такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

В. / По банков път:

При генериране на поръчка с плащане по банков път, ние ви изпращаме на посочения от Вас адрес на електронна поща (имейл) проформа фактура, по която следва да бъде направено плащане в рамките на 5 (пет) работни дни от изпращането и. Едва след като сумата бъде потвърдена като получена и банковата сметка на „Ангро Трейд“ ООД бъде заверена със съответната сума , „КРИПС“ ООД изпълнява доставката на поръчаните стоки. При неизпълнение на предходното изречение, „КРИПС“ ООД си запазва правото да анулира генерираната от клиента поръчка.

Г. Онлайн плащане с дебитна или кредитна карта:

При генериране на поръчка с онлайн плащане с дебитна или кредитна, ние ви изпращаме на посочения от Вас адрес на електронна поща (имейл) проформа фактура, заедно с линк (препратка) за извършване на плащането.

VII / ДОСТАВКА

Чл. 14 / „КРИПС“ ООД извършва доставки на поръчана от онлайн магазина стока, както със собствен транспорт, така и чрез подизпълнители само до адреси на територията на Република България. Цената за доставка не е включена в цената на стоката. Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира Потребителя предварително, стига това да не се отразява на цената и срока на доставка.

Чл. 15 / Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.

Чл. 16 / Начини на доставка

Транспорт с подизпълнител (ЕКОНТ,СПИДИ и ТРАНСПРЕС) – доставката на стока е съгласно условията за доставка на подизпълнителя. Цената с доставка с куриер се калкулира при оформянето на вашата поръчка и може да я видите в изпратената от търговеца проформа фактура.

Използване на собствен транспорт на „КРИПС“ ООД – Сроковете и цените за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки се уточняват между страните за всяка отделна поръчка, когато наш консултант се свърже с клиента по телефон за обработване и финализиране на поръчката. Цената за доставка на поръчаните стоки се заплаща от Потребителя и се формира в зависимост от вида и размера на стоката, нейното тегло, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката.

Чл. 17 / Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия:

До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране и разтоварване.Стоките се предават и получават от превозното средство, с което се извършва доставката, съгласно посоченото в предходното изречение.
В услугата не е включена разтоварна дейност. Разтоварването се организира и извършва изцяло от и за сметка на клиента, като следва да започне непосредствено след получаване на стоката и да бъде извършено за времето, обичайно необходимо за разтоварване на съответния вид стоки.
При невъзможност, или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват на трети лица, както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката; 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
При получаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите пратката документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката (заявлението), но приема доставената стока и е на посочения от клиента адрес.
При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на КРИПС ООД /куриера (в случай, че няма никой на посочения от потребителя адрес в уговорения срок за доставка) търговецът се освобождава от задължението за доставка на заявената от потребителя стока.

Чл. 18 / „КРИПС“ ООД / Куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен, или фиктивен адрес.

VIII / ДОГОВОР

Чл. 19 / Договорът за продажба от разстояние между „КРИПС“ ООД и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на „КРИПС“ ООД, което става с издаване и изпращане на проформа фактура на посочен от купувача адрес на електронна поща (имейл). Договорът се сключва на български език.

IX / ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 20 / При получаването на стоката купувачът или упълномощено от него трето лице е длъжен незабавно да я прегледа внимателно. Ако при прегледа се констатират явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, клиентът е длъжен да подпише протокол за щети в присъствие на куриера и незабавно да уведоми наш търговски сътрудник на национален телефон 0700 42 000 или на електронна поща: office@krips.bg.

Чл. 21 / При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

Чл. 22 В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен наш търговски сътрудник на национален телефон 0700 42 000 или на електронна поща: sales@angro.bg, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата и се счита, че доставката е изпълнена надлежно.

Чл. 23 / Ако търговецът констатира дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Чл. 24 / Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на „КРИПС“ ООД и му се изпраща верния за сметка на „КРИПС“ ООД.

Чл. 25 / Адрес за жалби: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 114, Строителна борса „КРИПС“, национален телефон 0700 42 000, или на електронна поща: office@krips.bg.

X / ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

Чл. 26 / Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката. Освен гаранционната карта в много случаи се изисква касова бележка и/или фактура за покупката, за да бъде уважена гаранцията. Клиентът е длъжен като съвестен гражданин да пази всички документи и опаковки съпътстващи стоката. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката.

Чл. 27 / Алтернативно решаване на спорове за гражданите на ЕС:

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, с адрес:
гр. София 1000, пл.Славейков 4А, тел.: 0700 111 22, www.kzp.bg

Чл. 28 / При възникване на спор, свързан с онлайн продажба потребителят може да ползва и сайта на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове (ОРС)

XI / ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Чл. 29 / На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

Потребителят предварително писмено да информира „Крипс“ ООД на имейл адрес: office@krips.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) в Строителна борса „Крипс“, с адрес: гр. София 1360, бул.Европа № 114, или върната по куриер.
Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на „КРИПС“ ООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „КРИПС“ ООД, рискът от случайното и погиване, или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Чл. 30 / Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да попълните ОНЛАЙН, или да изтеглите от ТУК и ни изпратите в писмен вид.

Чл. 31 / В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати, или предаде стоките обратно на „КРИПС“ ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „КРИПС“ ООД решението си да се откаже от договора.

Чл. 32 / Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които търговецът не е в състояние да контролира;
за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя, или по негова индивидуална поръчка;
за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими, или не могат да бъдат върнати, или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

XII / ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33 / „КРИПС“ ООД събира и използва лични данни единствено за целите на изпълнение на договорите за доставка на стоки и услуги, като гарантира защитата им съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни.

XIII / БИСКВИТКИ

Чл. 34 / „КРИПС“ ООД при дейността си използва „бисквитки“ или Cookies при спазване на своята Политика за използване на бисквитки.

XIV / ДРУГИ

Чл. 35 / „КРИПС“ ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина, по който са представени.

Чл. 36 / Предоставянето на информация на сайта, по имейл и/или по телефона от наши търговски сътрудници, както и всички действия във връзка с правене на регистрации, запитвания, поръчки и други се извършват на български език.

Чл. 37 / Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като „КРИПС“ ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „КРИПС“ ООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Чл. 38 / „КРИПС“ ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Чл. 39 / За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

Чл. 40 / За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 41 / Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд, съобразно българското законодателство.

XV / АКТУАЛИЗАЦИЯ

Чл. 42 / Настоящите общи условия са приети на 20/08/2020г. и влизат в сила от датата на публикуването им на www.angrobg.com. „КРИПС“ ООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.